Privacy Statement Journalist Gijs Kool

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit betreft een webstatistieken service die aangeboden wordt door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (anonieme tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over het privacy beleid van Google vindt u hier.
 

E-mail adressen Journalist Gijs Kool

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mede te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden voor commerciële doeleinden.
 

Diclaimer Journalist Gijs Kool

Informatie

Journalist Gijs Kool besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Journalist Gijs Kool kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.
 

Link naar andere sites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Journalist Gijs Kool is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.
 

Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van Journalist Gijs Kool, behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Journalist Gijs Kool worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.